Danmarks Enneagram Skole ®

Vi er et veletableret uddannelseshus for privatpersoner og folk fra erhvervslivet.

Vores uddannelser, workshops og kurser er læring om personlighedspsykologi i dybden.
Du bliver ikke kun dygtig til at forstå læringen, men til også til at leve den.
Vi arbejder med reelt indre forandringsarbejde.


Hvad er det Danmarks Enneagram Skole ® kan?
Danmarks Enneagram Skole ® er dedikeret til hjælpe folk i deres personlige frigørelse og forandring.
Uden selvindsigt er det ikke muligt at vække og realisere det originale og autentiske i os.
Et af de stærkeste læringskoncepter til at forstå os selv og andre er Enneagrammet. Det et gammelt symbol dækker over en fantastisk visdom om helhed og mangfoldighed, forandring og transformation.
Enneagrammet er ikke blot endnu en typologi, men et læringskoncept der giver forklaring på og handlemuligheder i forhold til den bagvedliggende motivation for tilstand, følelser, tanker, sprog og adfærd.
Vores tid kalder på en stærk personlighed, der er i balance og formår at indgå i relationer og samarbejde på en motiverende og berigende måde. Det er dét vi uddanner og træner dig i.

Vi laver ikke alt muligt. Vi arbejde kun med Enneagrammet som omdrejningspunkt.
Vi er specialister, ”nørder”, til gengæld er vi rigtig gode til netop Enneagrammet.
EMP er navnet på vores uddannelse. Det står for Enneagram Master Practitioner.


Her kan du læse mere om EMP uddannelsen.

Derudover gennemfører vi Enneagram Workshops og kurser med forskellige temaer.


Enneagrammet
Indledningsvis vil vi gerne sige at du er meget mere end en type. Der findes uendelig mange kombinationer i Enneagrammets læringskoncept.
Enneagrammet hjælper os til at se ud over vores ide om at være en personlighed.
Det baseret på videnskabelige undersøgelser af menneskers motiver, måder at være på og deres gøren.
Disse måder er overordnet karakteriseret ved ni personlighedstyper.
Enneagrammets egentlige formål er at give os muligheden for at kunne være mere bevidste, selvobserverende og huske os selv, således vi nærværende kan udvikle os selv gennem den box (typen), som vi via vores ego selv har fanget os i.
Når vi husker hvad vi er, når vi ikke bare er vores vane/type-mønstre, har vi muligheden for at være mere tilstede og dermed opnå mere glæde i tilværelsen.

Her kan du læse mere om Enneagrammet


Hos Danmarks Enneagram Skole ® fokuserer vi på det udviklende aspekt af systemet, mere end den simple beskrivelse af personlighedstyper. Vi underviser i systemets indre og agile dynamik i stedet for læring i en statisk typeidentificering.
Det rigtige Enneagram putter dig ikke i en boks. Det viser dig boksen, som du ikke var klar over du allerede er i, og mest af alt, viser det dig vejen ud af boksen. Kort sagt bliver du bedre til at indgå i relation med andre og med dig selv.

Måske du studser over ordene: ".. i relation med dig selv". Det er er der selvfølgelig en forklaring på.
Er du nysgerrig?

Kontakt: +45 30 50 10 01 eller på post@oll.dk.