ENNEAGRAMKLUB 2018/2019..............(7 interessante EnneagramKlub-aftener om personlighedspsykologi)

.
Tilmelding her: Webshop.

De 7 aftener ligger i perioden fra 12. september 2018 til 13. marts 2019.
Hver aftens emne er forskellige fra hinanden, og de holder omdrejningspunkt i Enneagrammet.

Enneagrammet kombinerer gammel traditionel visdom med moderne psykologi. Det er et kraftfuldt, praktisk og dynamisk læringssystem til at forstå os selv og de mennesker som er i vores liv - vores familie, venner, kolleger og meget mere. Læringen skaber bevidsthed og forståelse via 9 intelligens-synspunkter og er en erkendelsen af, at vores identificerings-synspunkt ikke er det eneste gyldige.


1. aften: Få øje på en type, - Kropstyperne 8, 9 og 1
Onsdag den 12. september 2018, kl. 18.00 - 21.00
Du kan lære enneagram-teorien og være rigtig dygtigt til den, men at sætte din viden i spil og leve dets visdom er et skridt og en anden sag der er mere udfordrende og kompleks.
Det at få øje på en type eller ens egen type kan være vanskeligt, selv for folk der har arbejdet med Enneagrammet i flere år.
I løbet af aftenen vil du få indsigt i basale psykologiske mønstre, herunder unikke kendetegn, psykisk kapacitet, sprog, m.v. for de enkelte typer, således du øger din evne til at være undersøgende på type-kendetegn.
Vi kommer også ind på hvordan du anvender denne færdighed med omhu samt hvordan du bruger Enneagrammet mere dynamisk i mødet med andre.
Denne aften omhandler de tre kropstyper 8, 9 og 1. Der er indlagt små øvelser og spørgesessioner for typerne2. aften: Få øje på en type, - Hjertetyperne 2, 3 og 4
Onsdag den 10. oktober 2018, kl. 18.00 - 21.00
Du kan lære enneagram-teorien og være rigtig dygtigt til det, men at sætte din viden i spil og leve dets visdom er et skridt og en anden sag der er mere udfordrende og kompleks.
Det at få øje på en type eller ens egen type kan være vanskeligt, selv for folk der har arbejdet med Enneagrammet i flere år.
I løbet af aftenen vil du få indsigt i basale psykologiske mønstre, herunder unikke kendetegn, psykisk kapacitet, sprog, m.v. for de enkelte typer, således du øger din evne til at være undersøgende på type-kendetegn.
Vi kommer også ind på hvordan du anvender denne færdighed med omhu samt hvordan du bruger Enneagrammet mere dynamisk i mødet med andre.
Denne aften omhandler de tre hjertetyper 2, 3 og 4. Der er indlagt små øvelser og spørgesessioner for typerne.3. aften: Få øje på en type, - Hovedtyperne 5, 6 og 7
Onsdag den 14. november 2018, kl. 18.00 - 21.00
Du kan lære enneagram-teorien og være rigtig dygtigt til det, men at sætte din viden i spil og leve dets visdom er et skridt og en anden sag der er mere udfordrende og kompleks.
Det at få øje på en type eller ens egen type kan være vanskeligt, selv for folk der har arbejdet med Enneagrammet i flere år.
I løbet af aftenen vil du få indsigt i basale psykologiske mønstre, herunder unikke kendetegn, psykisk kapacitet, sprog, m.v. for de enkelte typer, således du øger din evne til at være undersøgende på type-kendetegn.
Vi kommer også ind på hvordan du anvender denne færdighed med omhu samt hvordan du bruger Enneagrammet mere dynamisk i mødet med andre.
Denne aften omhandler de tre hovedtyper 5, 6 og 7. Der er indlagt små øvelser og spørgesessioner for typerne.4. aften: Det hele menneske - hvordan kan jeg være i væren
Onsdag den 12. december 2018, kl. 18.00 - 21.00
På aftenen får du inspiration til hvordan du kan få det spirituelle til at gå op i en højere enhed med det almindelige, gode og jordnære hverdagsliv.
Vi kommer til at tale om de dybere lag af din væren, din essens, herunder hvad væren/essens er og hvordan du naturligt kan leve mere af dette i din dagligdag.
Der er indlagt små øvelser og en guidning.5. aften: Emotionel og social intelligens
Onsdag den 16. januar 2019, kl. 18.00 - 21.00
Evnen til at skabe gode sociale relationer er en grundforudsætning for at vi har det godt.
Mangel på emotionel og social intelligens medfører personlige omkostninger som eksempelvis problemer med partneren, psykisk sundhed, problemer i forældrerollen og børns opvækst.
Flere undersøgelser har vist at emotionel og social intelligens er den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at få succes i jobbet og i livet i al almindelighed.
Gode sociale relationer afhænger af vores evne til at kunne kontrollere og aktivt vælge eller fravælge visse tanker, følelser og handlinger i vores hverdag.
Emotionel intelligens er derfor hele tiden i spil.
I løbet af aftenen arbejder vi med de ni typers emotionelle og sociale intelligenser.6. aften: Personlighed i sundhed og træning
Onsdag den 06. februar 2019, kl. 18.00 - 21.00
Ønsker du inspiration til et sundere liv og en måde at opbygge og vedligeholde en naturlig og vedvarende motivation til at leve en sundere livsstil?
Så er denne aften noget for dig.
Et sundt liv handler ikke kun om at stoppe med at ryge, spise sundt, motionere mere osv., men en mere livsgivende og holistisk livsstil. Et godt kendskab til og bevidsthed på hvordan dit sind, din krop og dine følelser i sammenhæng med dine instinkter influerer på om du kan leve et sundt liv er af langt større betydning. I løbet af aftenen får du indsigt i hvordan vores personlighedspsykologi skaber betinget livsstilvaner. Vi taler om hvordan sundhed og træning kan udleves i naturlig relation til din personlighed. Du får inspiration til hvordan du kan fortsætte de gode mønstre og bryde de mindre hensigtsmæssige.7. aften: Spiritualitet og indre arbejde
Onsdag den 13. marts 2019, kl. 18.00 - 21.00
Ordet spirituel kommer fra det latinske ord spiritus, der betyder ånd. Det bliver brugt i mange sammenhænge. Det er blevet et modeord og et aspekt der bruges i flere koncepter, events og udtryksformer der kan ligne noget spirituelt, men intet har med spiritualitet at gøre.
Der er en kerne i spiritualitet og den er naturlig. Det handler ikke om noget ydre, men om et indre arbejde – spiritualisme. Filosofisk retning opfatter virkeligheden som rent åndelig i sin kerne så det stoflige kun er en ytringsform af det åndelige.
Et åndeligt livssyn og de forskellige måder at manifestere det på er langt fra teoretiske og upraktiske. Det er særdeles revolutionerende, dynamisk, skabende og givende.
I løbet af aftenen får du indsigt i hvad spiritualitet er og hvordan du kan lade spiritualitet leve uhæmmet, kultiveret og balanceret i og gennem dig.
Der er indlagt små øvelser og en guidning.


Maksimal antal pladser = 40. De tidligere år har EnneagramKlubben været udsolgt.


Et medlemskab koster kr. 1.400,- for ovenstående 7 aftener, svarende til kr. 200,- pr. aften.
Er du tidligere eller nuværende studerende hos Oll Uddannelseshus, Danmarks Enneagram Skole er prisen kr. 1.190,- svarende til kr. 170,- pr. aften.
Bemærk! Medlemskabet er personligt og kan ikke gives til en anden.
Bemærk! Der kan ikke købes enkeltaftener.Tilmelding her: Webshop.